askarimeysam@gmail.com

 شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.  شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.

انجیر سوپر 3A( انجیر 3AS)

این نوع انجیر همان انجیر 3AS می باشد. وزن خالص هر کارتن 9 کیلوگرممی باشد

در بسته بندی این نوع انجیر در هر کارتن مقداری صد یک 3A وجود دارد و مابقی انجیر با کیفیت سایز 3A  است.

میزان صدیک 3A  از 25 درصد تا 60 درصد متغییر می باشد.که به همان نسبت قیمت آن تغییر خواهد کرد.

این نوع انجیراز رنگ بسیار خوبی برخوردار است.

لازم به توضیح است که سایز  3A بزرگترین سایز انجیر می باشد.و اندازه آن بزرگتر از 23 میلیمتر می باشد.


انجـــیر پرک

این نوع انجیر رنگ بسیار خوبی داردوزن خالص کارتن 7 کیلوگرم می باشد

انجـــیر شکوفه صدیک (صدیک 3A)

این نوع انجیر از انجیر صدیک و غنچه 3A تنشکیل شده است.و رنگ بسیار خوبی دارد. وزن ...

انجیر سوپر 3A( انجیر 3AS)

این نوع انجیر همان انجیر 3AS می باشد.وزن خالص هر کارتن 9 کیلوگرممی باشد

انجیر سرگل( انجیر 2A سوپر)

این نوع انجیر همان انجیر 2A بسته اما با کیفیت بالا و رنگ مناسب می باشد.وزن خالص ...

انجیر اعلا ( انجیر A)

این نوع انجیر گرید A می باشد.که از رنگ خوبی برخوردار می باشد.وزن خالص هر کارتن ...


نظراتـــــــــ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی میثم می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس