askarimeysam@gmail.com

 شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.  شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.

انجـــیر پرک

این نوع انجیر رنگ بسیار خوبی دارد وزن خالص کارتن 7 کیلوگرم می باشد

منظور از پرک انجیر سایز 3A بوده که تمامی آنها از نظر دهان باز ،هستند. 

قیمت این انجیر از 160 هزار تومان تا 170 هزار تومان متغییر می باشد. 

در واقع علت متغییر بودن قیمت ها به سایز باز بودن دهان انجیر مربوط می باشد. 

لازم به توضیح است که سایز  3A بزرگترین سایز انجیر می باشد.و اندازه آن بزرگتر از 23 میلیمتر می باشد.


انجـــیر پرک

این نوع انجیر رنگ بسیار خوبی داردوزن خالص کارتن 7 کیلوگرم می باشد

انجـــیر شکوفه صدیک (صدیک 3A)

این نوع انجیر از انجیر صدیک و غنچه 3A تنشکیل شده است.و رنگ بسیار خوبی دارد. وزن ...

انجیر سوپر 3A( انجیر 3AS)

این نوع انجیر همان انجیر 3AS می باشد.وزن خالص هر کارتن 9 کیلوگرممی باشد

انجیر سرگل( انجیر 2A سوپر)

این نوع انجیر همان انجیر 2A بسته اما با کیفیت بالا و رنگ مناسب می باشد.وزن خالص ...

انجیر اعلا ( انجیر A)

این نوع انجیر گرید A می باشد.که از رنگ خوبی برخوردار می باشد.وزن خالص هر کارتن ...


نظراتـــــــــ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی میثم می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس