askarimeysam@gmail.com

 شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.  شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.

انجیر اعلا

این همان انجیر گرید A می باشد.که از رنگ خوبی برخوردار می باشد. وزن خالص هر کارتن 10 کیلوگرم می باشد.

در این نوع انجیر در هر کارتن 10 کیلوگرم انجیر A بسته ریخته میشود.

لازم به توضیح است که سایز  Aاز سایز 2A کوچکتر می باشد.که در واقع دو سایز کوچکتر 3A می باشد.و اندازه آن بین 18میلیمتر تا 21 میلیمتر می باشد


انجـــیر پرک

این انجیر پرک یک دست می باشد و رنگ بسیار خوبی داردوزن خالص کارتن 6 کیلوگرم می با ...

انجـــیر شکوفه صدیک

این انجیر از صدیک و غنچه 3A تنشکیل شده است.و رنگ بسیار خوبی دارد. وزن خالص کارتن ...

انجیر سوپر (3A)

این همان انجیر 3AS می باشد.وزن خالص هر کارتن 9 کیلوگرم

انجیر سرگل

این همان انجیر 2A بسته با کیفیت بالا و رنگ مناسب می باشد.وزن خالص هر کارتن 9 کیل ...

انجیر اعلا

این همان انجیر گرید A می باشد.که از رنگ خوبی برخوردار می باشد.وزن خالص هر کارتن ...


نظراتـــــــــ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی میثم می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس