askarimeysam@gmail.com

 شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.  شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.

انجیر سوپر (3A)

این همان انجیر 3AS می باشد. وزن خالص هر کارتن 9 کیلوگرم

در این انجیر در هر کارتن مقداری صد یک 3A وجود دارد و مابقی انجیر با کیفیت سایز 3A  است.

میزان صدیک 3A  از 25 درصد تا 60 درصد متغییر می باشد.که به همان نسبت قیمت آن تغییر خواهد کرد.

از رنگ بسیار خوبی برخوردار است.

لازم به توضیح است که سایز  3A بزرگترین سایز انجیر می باشد.و اندازه آن بزرگتر از 23 میلیمتر می باشد.


انجـــیر پرک

این انجیر پرک یک دست می باشد و رنگ بسیار خوبی داردوزن خالص کارتن 6 کیلوگرم می با ...

انجـــیر شکوفه صدیک

این انجیر از صدیک و غنچه 3A تنشکیل شده است.و رنگ بسیار خوبی دارد. وزن خالص کارتن ...

انجیر سوپر (3A)

این همان انجیر 3AS می باشد.وزن خالص هر کارتن 9 کیلوگرم

انجیر سرگل

این همان انجیر 2A بسته با کیفیت بالا و رنگ مناسب می باشد.وزن خالص هر کارتن 9 کیل ...

انجیر اعلا

این همان انجیر گرید A می باشد.که از رنگ خوبی برخوردار می باشد.وزن خالص هر کارتن ...


نظراتـــــــــ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی میثم می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس