askarimeysam@gmail.com

 شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.  شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.

انجـــیر شکوفه صدیک

این انجیر از صدیک و غنچه 3A تنشکیل شده است. و رنگ بسیار خوبی دارد. وزن خالص کارتن 8 کیلوگرم می باشد.

منظور از غنچه  3A انجیری که دهان بسته ندارد و همچنین پرک و صدیک خیلی باز هم ندارد.و در واقع یک انجیر یک دست است.

همچنین منظور از صدیک 3A هم انجیری که دهان آن از غنچه 3A بیشتر است و از انجیر پرک کمتر می باشد.

قیمت این انجیر از 95 هزار تومان تا 100 هزار تومان متغییر می باشد.

در واقع علت متغییر بودن قیمت هم به این دلیل می باشد که هر چه قیمت این انجیر بالاتر رود صدیک دهان باز تر در آن بیشتر است.

لازم به توضیح است که سایز  3A بزرگترین سایز انجیر می باشد.و اندازه آن بزرگتر از 23 میلیمتر می باشد


انجـــیر پرک

این انجیر پرک یک دست می باشد و رنگ بسیار خوبی داردوزن خالص کارتن 6 کیلوگرم می با ...

انجـــیر شکوفه صدیک

این انجیر از صدیک و غنچه 3A تنشکیل شده است.و رنگ بسیار خوبی دارد. وزن خالص کارتن ...

انجیر سوپر (3A)

این همان انجیر 3AS می باشد.وزن خالص هر کارتن 9 کیلوگرم

انجیر سرگل

این همان انجیر 2A بسته با کیفیت بالا و رنگ مناسب می باشد.وزن خالص هر کارتن 9 کیل ...

انجیر اعلا

این همان انجیر گرید A می باشد.که از رنگ خوبی برخوردار می باشد.وزن خالص هر کارتن ...


نظراتـــــــــ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی میثم می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس